Typy na výlety

Cykloturistika

Cyklistika patří mezi nejoblíbenější rekreační aktivity na Třeboňsku. Zdejší rovinatá krajina s rozlehlými borovými lesy, staletými hrázemi rybníků a malebnými vesničkami přímo vybízí k výletům na kole. Kvalitní sít značených cyklistických tras Vám umožní obdivovat nejrůznější zákoutí této unikátní krajiny rybníků.

Cyklotrasy naleznete na webových stránkách: https://www.trebonsko.cz/cyklotrasy-mapy

Třeboň

Vzdálenost od ubytování cca 18 km

Historická část města s dominantami areálu renesančního zámku, gotického kláštera a děkanským kostelem, souborem renesančních a barokních měšťanských domů na náměstí, půvabnou renesanční tradiční věží a novogotickým městským pivovarem se staletou tradicí je autentickým obrazem města doby vrcholné éry rybničního hospodářství 16. století.

Pískovny

Vzdálenost od ubytování cca 3 km

Třeboňsko je vodním rájem v Čechách. Milovníci "přírodního" koupání, kteří dávají přednost klidu a poležení v trávě a ve stínu stromů, jistě ocení nádherné pískové pláže na obou březích řeky Lužnice (Stará řeka), stejně jako pískovny v okolí obce Vlkov. Zde se navíc mohou pokochat pohledem na jedinou písečnou dunu v České republice.

Nové Hrady

Vzdálenost od ubytování cca 16 km

Nové Hrady jsou město v Novohradském podhůří poblíž hranic s Rakouskem, asi 30 km jihovýchodně od Českých Budějovic a 20 km jižně od Třeboně. Historické jádro je městskou památkovou zónou. Nové Hrady byly ve středověku významnou pohraniční pevností.

Terčino údolí

Vzdálenost od ubytování cca 16 km

Anglický romantický krajinný park a národní přírodní památka v údolí říčky Stropnice. Parkem prochází naučná stezka, která seznamuje návštěvníky s historií parku i se všemi zajímavostmi, které se zde vyskytují. Park včetně staveb a krajinářských prvků je současně chráněn jako kulturní památka České republiky.

Červené Blato

Vzdálenost od ubytování cca 12 km

Červené blato je národní přírodní rezervace ležící na okraji CHKO Třeboňsko. Celé území je protkáno sítí kanálů a stružek, které během těžby rašeliny sloužily k odvádění vody. Nyní je odvodňovací systém zahrazován, aby voda zůstávala v území a zůstal tak zachován krajinný ráz tundry. 

Trocnov

Vzdálenost od ubytování cca 24 km

Trocnov je rodištěm Jana Žižky, velkého vojevůdce a významného představitele husitského hnutí. Na místě Žižkova rodiště byl vybudován v roce 1960 památník, který byl vyhlášen národní kulturní památkou. Areál zahrnuje Žižkovu kamennou sochu, Muzeum husitského revolučního hnutí a tzv. Žižkův kámen.

Český Krumlov

Vzdálenost od ubytování cca 50 km

Křivolaké uličky, romantická zákoutí a unikátní komplex měšťanských domů s impozantní dominantou zámku nad meandrem Vltavy, vynikající výstavy umělců světoznámých jmen, koncerty, hudební festivaly, divadelní představení, hospůdky, kavárny i středověké krčmy, pestrá směs turistů z celého světa, to vše je Český Krumlov - malé ale zároveň kosmopolitní město s jedinečnou atmosférou, obklopeno neporušenou, krásnou přírodou. Od roku 1992 je zapsáno na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Rožmberk

Vzdálenost od ubytování cca 23 km

Rožmberk je rozlohou největší rybník v Jihočeském kraji a v České republice, i na celém svět. Nachází se v okrese Jindřichův Hradec přibližně 6 km severně od centra Třeboně. 

Schwarzenberská hrobka

Vzdálenost od ubytování cca 24 km

Místo posledního odpočinku Schwarzenberků, dvoupodlažní budovu s monumentálním schodištěm, navrhl podle vzoru italského Campo Santo knížecí stavitel Damasius Deworetský, spolutvůrce přestavby zámku Hluboká.

Kraví hora

Vzdálenost od ubytování cca 27 km

Zdaleka viditelný vrch klenbovitého tvaru Kravý hora patří k nezaměnitelným dominantám Novohradských hor. Na jejím 953 metrů vysokém vrcholu nalezneme skalní hradby, množství izolovaných skal a známý bizarní granodioritový útvar "Napoleonovu hlavu", 10 m vysokou.

Zámek Hluboká nad Vltavou

Vzdálenost od ubytování cca 49 km

Původně královský hrad nad řekou Vltavou se po mnoha změnách stal v roce 1661 majetkem rodu Schwarzenbergů. Současná podoba zámeckého areálu včetně parku a okolní krajiny byla inspirována cestami knížete Jana Adolfa II. Schwarzenberga do Velké Británie.